You are here: Home > Bezpieczeństwo i Pierwsza Pomoc > Zastosowanie maski tlenowej

Zastosowanie maski tlenowej

Ratownikom medycznym maska tlenowa służy do ratowania osób, które mają trudności z oddychaniem. Można wyróżnić wiele ich rodzajów, jednak o tym, którą zastosować decydują już fachowo przeszkoleni sanitariusze bądź lekarz. Tak samo jak mają różne zastosowanie tak Sao wykonane są z różnych materiałów, choć każda maska tlenowa ma spełniać taką samą rolę, czyli dostarczać potrzebnego tlenu ze zbiornika do płuc. Ważne jest by udzielając pierwszej pomocy stosować maski tlenowe tylko i poszkodowanych, u których oddech jest wyczuwalny. Nie można używać ich podczas resuscytacji, w przypadku, gdy ranny nie oddycha samodzielnie. Takie akcesoria najczęściej stosowane są pod czas udzielania pierwszej pomocy w wypadkach komunikacyjnych, omdleniach lub utracie przytomności. Można je zastosować również w przypadku wyczerpania organizmu bądź, gdy pacjent ma znaczne trudności z oddychaniem z powodu na przykład choroby płuc. Użycie maski tlenowej w wielu wypadkach ratuje życie, gdyż tlen jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Comments are closed.