You are here: Home > Odzysk surowców > W szkole uczą o recyklingu

W szkole uczą o recyklingu

Recykling to bardzo ważny proces dla środowiska naturalnego. Zresztą na pewno o tym wszyscy bardzo dobrze wiemy. Nawet dzieci uczą się o tym w szkole, są informowane, że to proces mający na celu przetworzenie przeróżnych tworzyw, na przykład sztucznych. Oczywiście można o tym mówić na różne sposoby, można tłumaczyć prostym dla dzieci językiem, jak i zdecydowanie trudniejszym dla dorosłych, którzy już wiedzą o co chodzi. W każdym bądź razie dzieci już w szkole podstawowej wiedzą, że należy segregować śmieci, że tworzywa sztuczne można przetworzyć na przykład na opakowania, które będą służyły konkretnym produktom. Kiedy więc stają się bardziej samodzielne, wiedzą już jak postępować ze śmieciami, jak je segregować, co można oddać do przetworzenia, a czego się przetworzyć nie da. Im wcześniej dzieci dowiadują się o takich działaniach, tym wcześniej same przyczyniają się do oczyszczania otoczenia, do segregacji. Niekiedy nawet potrafią zwrócić uwagę swoim rodzicom, kiedy ci, postępują z odpadami źle.

Comments are closed.