You are here: Home > Bezpieczeństwo i Pierwsza Pomoc > Kilka Słów o zasadach udzielania pomocy

Kilka Słów o zasadach udzielania pomocy

Każdy, kto jest świadkiem nieszczęśliwego zdarzenia ma w obowiązku udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Co ważne świadek ma obowiązek zabezpieczyć miejsce zdarzenia, ocenić realnie sytuacje oraz podając stosowne kroki, które umożliwią uchronienie rannych przed dodatkowymi obrażeniami. Ważna jest także ocena stanu zdrowia ofiar, należy, więc sprawdzić oddech, tętno oraz czy w drogach oddechowych poszkodowanych nie zalegają ciała obce, które mogłyby blokować swobodne oddychanie. Jeśli miejsce zdarzenia powoduje dodatkowe zagrożenia, z samochodu ciekną toksyczne płyny bądź istnieje dodatkowe ryzyko należy przenieść poszkodowanych w bezpieczne miejsce zwracając uwagę na obrażenia, jakie posiada ranny. Oczywiście wezwanie fachowej pomocy to jedna z pierwszych czynności, jaką należy wykonać po ocenie panującej sytuacji. Pozostawienie rannych i ucieczka z miejsca zdarzenia są działaniami karygodnymi i niedopuszczalnymi, należy, więc podając wszelkie działania, które mogą uratować ludzkie życie.

Comments are closed.