You are here: Home > Bezpieczeństwo i Pierwsza Pomoc > Pomoc w przypadku głębokich ran

Pomoc w przypadku głębokich ran

Osoba, która doznała głębokich ran powinna być w miarę możliwości jak najszybciej skierowana pod fachową medyczna opiekę. Udzielając pierwszej pomocy w takim przypadku nie należy ran płukać żadnymi płynami antyseptycznymi, nie wcierać żadnych innych środków, lecz zraniona powierzchnie przykryć jałową gazą i za pomocą bandaża zabezpieczyć ranę. Jeśli jednak doznana rana jest bardzo zanieczyszczona można do przemycia użyć wody utlenionej i również założyć jałowa gazę, na to ligninę bądź opatrunek z waty i obwiązać bandażem. Ważne jest by przy głębokich ranach poszkodowany uzyskał lekarska opiekę nie później niż sześć do ośmiu godzin po zdarzeniu. Co ważne ranny, którego rana jest mocno zanieczyszczona kurzem, pyłem bądź innymi substancjami powinien otrzymać też obowiązkowo specjalną przeciwtężcową surowicę, która nie dopuści by wdało się zakażenie. Bagatelizowanie takich ran może skutkować poważnymi konsekwencjami, które z kolei mogą być zagrożeniem dla zdrowia jak i życia poszkodowanego.

Comments are closed.