You are here: Home > Bezpieczeństwo i Pierwsza Pomoc > Pierwsza pomoc udzielana poszkodowanemu

Pierwsza pomoc udzielana poszkodowanemu

Przed osobą udzielająca pierwszej pomocy stroi trudne zadanie. Najważniejsze jest opanowanie nerwów i stresu i obiektywna ocena sytuacji. Do czasu przyjazdu karetki, jeśli poszkodowany wykazuje oznaki życia należy podtrzymywać je, nie dopuszczając do pogorszenia się stanu zdrowia. Ważne jest by upewnić się, iż zarówno sam poszkodowany jak i świadkowie znajdują się w bezpiecznym miejscu, jeśli nie trzeba jak najszybciej stworzyć warunki i o ile jest możliwość odsunąć pokrzywdzonego od bezpośredniego źródła ognia czy innych zagrożeń, powstałych pod czas zdarzenia. Najlepiej, jeśli ranny pozostanie w pozycji, w jakiej został znaleziony, o ile jest to właśnie bezpieczne miejsce. Pierwszej pomocy należy udzielać począwszy od sprawdzenia stanu ofiary, czyli sprawdza przytomność, obrażenia ogólne i co najważniejsze oddech i pracę serca. Niestety wielu świadków zdarzenia wpada w panikę uciekając z miejsca zdarzenia, pozostawiając rannego samego sobie, bądź po prostu nie wie, co zrobić w takiej sytuacji.

Comments are closed.