You are here: Home > Bezpieczeństwo i Pierwsza Pomoc > Ogólna ocena stanu zdrowia poszkodowanych

Ogólna ocena stanu zdrowia poszkodowanych

Udzielając pierwszej pomocy poszkodowanym zawsze najpierw należy ocenić ogólny stan poszkodowanego. Przede wszystkim czy jest przytomny, czy nic nie ma w jamie ustnej, co mogłoby blokować prawidłowy oddech, czy nie krwawi. Poszkodowany, u którego nie wykryto oddechu powinien jak najszybciej zostać poddany resuscytacji. Oczywiście sprawdzenie czy ofiara ma puls jest także podstawową czynnością. Prawda jest jednak taka, iż w obliczu nieszczęśliwych zdarzeń, świadkowie nie mają pojęcia, co zrobić i w jaki sposób pomóc poszkodowanym. Pierwsza pomoc, wyuczona „na sucho”, nie przynosi rezultatów zwłaszcza, jeśli emocje wezmą górę. Trzeba jednak pamiętać, iż resuscytacja wykonywana u osób dorosłych jest inna niż ta, jaka należy wykonać u niemowląt i małych dzieci. Jednak w każdym przypadku należy interweniować nie czekając aż przyjedzie wezwana karetka pogotowia. Czasem nawet kilka minut może zadecydować o ludzkim życiu. Czasem też nawet najprostsze czynności, podanie tlenu czy zatamowanie krwotoku uratuje życie poszkodowanemu.

Comments are closed.