You are here: Home > Bezpieczeństwo i Pierwsza Pomoc > Krwotoki i ich rodzaje

Krwotoki i ich rodzaje

W przypadku udzielania pierwszej pomocy osobie potrzebującej należy sprawdzić dokładnie czy poszkodowany nie posiada krwotoków. Ze względu na drogę wypływu możemy podzielić je na zewnętrzne oraz wewnętrzne. Zewnętrzne krwotoki będą widoczne gołym okiem, gdyż krew będzie wypływać z otworów naturalnych ciała jak jama ustna, nos, uszy itp., natomiast krwotoki wewnętrzne nie są widoczne, krew dostaje się bezpośrednio do jam ciała. W każdej z sytuacji poszkodowany musi jak najszybciej uzyskać pomoc lekarską. Krwotoki można podzielić też ze względu na rodzaj uszkodzonego naczynia krwionośnego, więc możemy mieć do czynienia z krwotokiem żylnym, tętniczym, miąższowym czy mieszanym, który jest połączeniem kilku powyższych. Przy tamowaniu krwotoków zewnętrznych ważne jest by nasiąkniętego już opatrunku nie usuwać, lecz nałożyć na niego kolejną warstwę i zabezpieczyć bandażem. Prawidłowe założenie opatrunku uciskowego może zapobiec dalszym powikłaniom, warto, więc wiedzieć jak należy to zrobić.

Comments are closed.