MARATON - LEKTURY

 

 

 

 

Test sprawdzający znajomość  lektury odbędzie się 16.02.2018 r. klasy II-III


Test sprawdzający znajomość lektury odbędzie się 10.01.2018 r. w sali 210

 • 7 h – klasy IV-VI Zuzanna Orlińska Detektywi z Klasztornego Wzgórza

 • 8 h – klasy VII Joanna Jagiełło Zielone martensy

 

 • KLASY 2-3; STYCZEŃ: Elżbieta Zubrzycka "Filip, Pusia i nowy przyjaciel"

   

 • KLASY 4-6; LUTY: Joanna Fabicka "Rutka"

   

   

 • KLASY 7; LUTY:  Collins Susanne "W pierścieniu ognia"

   

   

 

 

 


Rozpoczął się  Wielki Maraton Czytelniczy dla klas I-3 oraz IV-VI i VII. Konkurs organizowany jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku, SP nr 27, SP nr 82 i Zespół Szkół STO w Gdańsku. Honorowy patronat nad Maratonem Czytelniczym sprawuje Prezydent Miasta Gdańska i Pomorski Kurator Oświaty.

Konkurs polega na przeczytaniu w ciągu roku szkolnego 8 lektur z listy podanej przez organizatorów. Na początku każdego miesiąca szkolny koordynator podaje uczniom tytuł lektury. Po zapoznaniu się z lekturą dzieci rozwiązują test sprawdzający jej zrozumienie. Koordynator przesyła organizatorom wyniki.

Celem konkursu w klasach młodszych jest wzbudzenie zainteresowania książką jako alternatywną formą spędzania czasu, budzenie wrażliwości estetycznej, etycznej, emocjonalnej i społecznej oraz kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

W klasach starszych udział w Maratonie ma na celu krzewienie idei czytania książek, propagowanie czytelnictwa jako formy rozwoju osobowości ucznia,  poznawanie klasyki literackiej, kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb czytelniczych i kształtowanie postaw.

A. Hałagida i M. Karczewska