MARATON - LEKTURY

REGULAMIN KONKURSU

ALFABETYCZNY SPIS LEKTUR

LEKTURY NA PAŹDZIERNIK

LEKTURY NA LISTOPAD

Rozpoczął się  Wielki Maraton Czytelniczy dla klas I-3 oraz IV-VI i VII. Konkurs organizowany jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku, SP nr 27, SP nr 82 i Zespół Szkół STO w Gdańsku. Honorowy patronat nad Maratonem Czytelniczym sprawuje Prezydent Miasta Gdańska i Pomorski Kurator Oświaty.

Konkurs polega na przeczytaniu w ciągu roku szkolnego 8 lektur z listy podanej przez organizatorów. Na początku każdego miesiąca szkolny koordynator podaje uczniom tytuł lektury. Po zapoznaniu się z lekturą dzieci rozwiązują test sprawdzający jej zrozumienie. Koordynator przesyła organizatorom wyniki.

Celem konkursu w klasach młodszych jest wzbudzenie zainteresowania książką jako alternatywną formą spędzania czasu, budzenie wrażliwości estetycznej, etycznej, emocjonalnej i społecznej oraz kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

W klasach starszych udział w Maratonie ma na celu krzewienie idei czytania książek, propagowanie czytelnictwa jako formy rozwoju osobowości ucznia,  poznawanie klasyki literackiej, kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb czytelniczych i kształtowanie postaw.

A. Hałagida i M. Karczewska