WOLONTARIAT

W tym roku na terenie szkoły działało Koło Wolontariatu. Wolontariuszki dzieliły się swoim czasem, energią, dobrymi pomysłami i wielkim sercem. Zaangażowane były w różne działania, między innymi:
- wspierały dzieci i seniorów - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku;
- zorganizowały zbiórkę pieniędzy na zakup karmy dla zwierząt ze schroniska w Sopocie - uzbierały ponad 600 złotych!
- przeprowadziły dwie zbiórki żywności dla osób potrzebujących, we współpracy z Bankami Żywności w Trójmieście.
To był fantastyczny rok! Już po wakacjach, z nową siłą i pozytywnym nastawieniem dziewczyny będą kontynuować swoje działania.
Daria Dunajska