W tym roku na terenie szkoły działało Koło Wolontariatu. Wolontariuszki dzieliły się swoim czasem, energią, dobrymi pomysłami i wielkim sercem. Zaangażowane były w różne działania, między innymi:
- wspierały dzieci i seniorów - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku;
- zorganizowały zbiórkę pieniędzy na zakup karmy dla zwierząt ze schroniska w Sopocie - uzbierały ponad 600 złotych!
- przeprowadziły dwie zbiórki żywności dla osób potrzebujących, we współpracy z Bankami Żywności w Trójmieście.
To był fantastyczny rok! Już po wakacjach, z nową siłą i pozytywnym nastawieniem dziewczyny będą kontynuować swoje działania.
Daria Dunajska
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

WYCIECZKA DO REDAKCJI

   

 

 
 
   

 

 

 

 

 

LINK DO ALBUMU

POD KIERUNKIEM MGR M. SZCZEPAŃSKIEJ-STANKIEWICZ