BOCCIA

W naszej szkole działa sekcja Bocci!!

 

 

Na początek kilka słów o BOCCI:

BOCCIA jest dyscypliną paraolimpijską. Ma bardzo proste zasady. Celem gry jest wrzucenie na boisko bili białej (tzw. Jack’a), a następnie umieszczenie w jej bezpośrednim sąsiedztwie bili swojego koloru (niebieskiej lub czerwonej). Gra nie stawia uczestnikom żadnych ograniczeń wiekowych ani sprawnościowych. Bile mogą być wyrzucane, wykopywane lub spuszczane po specjalnie przygotowanej rynnie. Jest to więc gra dla każdego!

A teraz trochę o zaletach BOCCI:

BOCCIA posiada wybitne walory sportowo-rehabilitacyjne oraz terapeutyczne. Pozwala na wyzwalanie tłumionej przez dzieci niepełnosprawne energii życiowej. Jest to gra, w którą może grać każdy, niezależnie od wieku i sprawności, zatem likwiduje ona wykluczenie społeczne. Daje możliwość integracyjnego działania w atmosferze tolerancji i poszanowania inności fizycznej. Każda gra jest okazją do ćwiczeń i podnoszenia sprawności fizycznej. Możliwość współzawodnictwa mobilizuje do systematycznego zwiększania umiejętności, a w konsekwencji przełamywania barier psychologicznych i podjęcia aktywności społecznej.