Sesje z plusem to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego. Przedstawiamy cykliczny raport podsumowujący naszą szkołę oraz  klasy 4, 5 i 6.

RAPORT KLAS 4 RAPORT KLAS 5 RAPORT KLAS 6

 

 

W roku szkolnym 2016/17 do Szkoły Podstawowej Nr 44 w Gdańsku zostało zapisanych 9 dzieci cudzoziemców: 3 pochodzących  z Ukrainy, 4 z Białorusi i 2 z Rosji. W celu ułatwienia rodzicom obcojęzycznym procedury zapisu dziecka do szkoły wdrożono karty informacyjne oraz pakiety powitalne  zawierające wiadomości dotyczące funkcjonowania ucznia w polskiej szkole- w dwóch językach: rosyjskim i angielskim . Szkoła korzysta również z pakietu : "Otwarta szkoła-system wsparcia uczniów migrujących" oraz z materiałów : "Inny w polskiej szkole".

Szkoła po przyjęciu cudzoziemskiego ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami występowała do Urzędu Miasta o przydział dodatkowych  godzin na naukę języka polskiego . Wicedyrektor szkoły-psycholog wzięła udział w konferencji: ,,Uczeń doświadczający emigracji,,.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i dzieci z zagranicy powołano w szkole nauczyciela koordynującego pracę z cudzoziemcami -p. Beatę Lińską, która została oddelegowana do pracy w grupie  ,,Edukacja bez granic” w ramach Kreatywnej Pedagogiki.

Uczniowie doświadczający emigracji i ich rodzice objęci byli na terenie szkoły wsparciem dyrekcji szkoły, psychologa, pedagoga, nauczycieli uczących oraz  nauczyciela koordynatora.

Katarzyna Szyszka

wicedyrektor