UWAGA! DNI WOLNE!

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż dni 30.04.2018 oraz 04.05.2018, są zgodne z kalendarzem roku szkolnego2017/2018 ustalonym w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W w/w dniach będzie czynna w godz. 7.00-17.00 świetlica szkolna, gdzie będą odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Natomiast w dniu 02.05.2018 nie odbędą się zarówno zajęcia edukacyjne jak i opiekuńczo-wychowawcze – szkoła będzie zamknięta.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja Szkoły