REKRUTACJA

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY 2017/2018

 

Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej  nr  44 w Gdańsku, ul. Jagiellońska  24  informuje, że z dniem 12.03.2018 r. rusza rekrutacja do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej lub klasy I na rok szkolny 2018/2019.

W związku z powyższym prosimy o dokonanie rekrutacji droga elektroniczną poprzez stronę internetową:  www.edu.gdansk.pl  do 23.03.2018  do godz. 15.00   

Wniosek można również złożyć osobiście w sekretariacie szkoły do 23.03.2018  do godz. 15.00 .