SOCJOTERAPIA

  mgr Katarzyna Zdrojewska

 

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE KORYGUJĄCE ZACHOWANIA NIEPOŻĄDANE.

Socjoterapia – są, to zajęcia na których dzieci pracując w grupie uczą się współpracy, pozytywnej samooceny, dobrego komunikowania się z kolegami, a przede wszystkim poprawnych zachowań społecznych. Dzięki rozmowom, zabawom i eksperymentom mogą podzielić się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami. Wspólnie poszukujemy rozwiązań sytuacji konfliktowych, które ich dotyczą. Dzieci uczą się rozpoznawać swoje emocje i dodatkowo poznają techniki poprawnego wyładowywania złości.

Zajęcia te maja na celu korekcję zachowań społecznie niepożądanych zarówno na terenie szkoły jak i w domu. Maja one wyposażyć dzieci w umiejętności panowania nad emocjami, wyeliminować zachowania agresywne, nauczyć efektywnej kontroli afektu, oraz skorygować zachowania nadpobudliwe poprzez świadomą refleksję. Jednocześnie zajęcia te maja na celu podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych, podniesienie morale naszych uczniów oraz eliminację zagrożeń związanych z uzależnieniami, a także mają wyposażyć dzieci w mechanizm skutecznej obrony przed zagrożeniami.

Uczniowie kwalifikowani są na zajęcia na podstawie rozmów z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym oraz obserwacji własnych. Są to dzieci z klas I-VI mający problemy z kontrolowaniem swoich zachowań.

Tematyka zajęcia obejmuje:

  • naukę umiejętności związanych z rozładowaniem napięcia mięśniowego i emocjonalnego,
  • umiejętność wyrażania swoich uczuć i emocji w sposób społecznie akceptowalny,
  • treści związane z uczuciami i emocjami (nauka rozpoznawania uczuć, nazywania ich, mówienia o nich),
  • ćwiczenia umiejętności rozluźniania ciała i odreagowania napięć,
  • nauka oddychania (ćw. oddechowe),
  • nauka relaksacji,
  • ćwiczenia koncentracji uwagi,
  • zagadnienia związane z konstruktywnym rozwiązywaniem konfliktów (komunikacja interpersonalna, asertywność, przyjmowanie krytyki, podejmowanie decyzji),
  • zagadnienie związane z poczuciem własnej wartości oraz poczuciem bezpieczeństwa,
  • problematykę uzależnień (używki, grupy nieformalne, sekty, infoholizm, siecioholizm, telewizja i inne).