REHABILITANT

Fizjoterapeuta mgr JOANNA KACZYŃSKA, BEATA SUKTA

 GODZINY PRACY FIZJOTERAPEUTY
mgr Joanna Kaczyńska
  • Poniedziałek  8:00-15:20
  • Wtorek 9:50- 14:30
  • Środa 8:00-10:35
  • Piątek 11:50- 15:20
 
   
mgr Beata Sukta 
  • Poniedziałek 11:50-12:35
  • Wtorek 11:50- 14:30
  • Środa 8:00-13:40
  • Czwartek 11:50-13:40
  • Piątek 8:00- 12:35
 
 

 

Szkoła zapewnia zajęcia rehabilitacyjne dzieciom ze wskazaniami w orzeczeniu lub posiadającym odpowiednie skierowanie od lekarza specjalisty.

 
Fizjoterapeuci wykorzystują w swej pracy następujące metody:
- Koncpecja PNF,
- Integracja Sensoryczna,
- Kinesiology Taping,
- Terapia Ręki,
- Wielowymiarowa Terapia Stóp wg Barbary Zukunft- Hubber,
- Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
- Koncepcja Halliwick
- elementy NDT Bobath.
 
Dobór metod oraz sposób prowadzenia ćwiczeń uzależniony jest od indywidualnych potrzeb danego dziecka.
 
Plan terapii ustalany jest w oparciu o dokumentację medyczną dostarczoną przez rodziców oraz badanie fizjoterapeutyczne.

 

Konsultacje dla Rodziców

po wcześniejszym umówieniu się przez sekretariat

 

 

 

BASEN

prowadzi mgr B. Sukta

 

Zajęcia na pływalnià Piątek 15:20-16:05, 16:05-16:50- zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych z opiekunem
(elementy metody Hallwick);

- nauka pływania dla osób niepełnosprawnych;

 BASEN