DYREKCJA

 

mgr MACIEJ BARAŃSKI
DYREKTOR SP44
mgr KATARZYNA SZYSZKA
WICEDYREKTOR