You are here: Home > Bezpieczeństwo i Pierwsza Pomoc > Ciało obce w oku, co robić?

Ciało obce w oku, co robić?

To jak postępować w przypadku ciała obcego znajdującego się w oku w dużej mierze zależy od tego, jakich rozmiarów jest. Jeśli jest to duży przedmiot należy postępować tak samo jak w przypadku ciała obcego w ranie, czyli pod żadnym pozorem nie wyjmować go. Udzielając pierwszej pomocy należy wbity przedmiot zabezpieczyć tak by nie wypadł. W tym celu najlepsze będą dwa bandaże, które należy umieścić po obu stronach ciała obcego i przykleić je plastrem tak, by przedmiot nie ruszał się. Poszkodowany powinien także pozostać bez ruchu. Oczywiście należy niezwłocznie wezwać pogotowie. Przedmiot, który pozostanie w ranie zapobiega krwawieniu, więc jest swoistego rodzaju korkiem, a wyciągnięcie go może spowodować dodatkowe urazy. Zdrowe oko należy również zakleić plastrem, gdyż w ten sposób uda się zmniejszyć ruch gałek ocznych. Oczywiście w przypadku, gdy ciało obce samo wypadnie pod żadnym pozorem nie można wkładać go z powrotem! W oczekiwaniu na służby medyczne poszkodowany nie powinien pozostawać sam.

Comments are closed.