Ciało obce w oku, co robić?

To jak postępować w przypadku ciała obcego znajdującego się w oku w dużej mierze zależy od tego, jakich rozmiarów jest. Jeśli jest to duży przedmiot należy postępować tak samo jak w przypadku ciała obcego w ranie, czyli pod żadnym pozorem nie wyjmować go. Udzielając pierwszej pomocy należy wbity przedmiot zabezpieczyć tak by nie wypadł. W tym celu najlepsze będą dwa bandaże, które należy umieścić po obu stronach ciała obcego i przykleić je plastrem tak, by przedmiot nie ruszał się. Poszkodowany powinien także pozostać bez ruchu. Oczywiście należy niezwłocznie wezwać pogotowie. Przedmiot, który pozostanie w ranie zapobiega krwawieniu, więc jest swoistego rodzaju korkiem, a wyciągnięcie go może spowodować dodatkowe urazy. Zdrowe oko należy również zakleić plastrem, gdyż w ten sposób uda się zmniejszyć ruch gałek ocznych. Oczywiście w przypadku, gdy ciało obce samo wypadnie pod żadnym pozorem nie można wkładać go z powrotem! W oczekiwaniu na służby medyczne poszkodowany nie powinien pozostawać sam.

Zastosowanie maski tlenowej

Ratownikom medycznym maska tlenowa służy do ratowania osób, które mają trudności z oddychaniem. Można wyróżnić wiele ich rodzajów, jednak o tym, którą zastosować decydują już fachowo przeszkoleni sanitariusze bądź lekarz. Tak samo jak mają różne zastosowanie tak Sao wykonane są z różnych materiałów, choć każda maska tlenowa ma spełniać taką samą rolę, czyli dostarczać potrzebnego tlenu ze zbiornika do płuc. Ważne jest by udzielając pierwszej pomocy stosować maski tlenowe tylko i poszkodowanych, u których oddech jest wyczuwalny. Nie można używać ich podczas resuscytacji, w przypadku, gdy ranny nie oddycha samodzielnie. Takie akcesoria najczęściej stosowane są pod czas udzielania pierwszej pomocy w wypadkach komunikacyjnych, omdleniach lub utracie przytomności. Można je zastosować również w przypadku wyczerpania organizmu bądź, gdy pacjent ma znaczne trudności z oddychaniem z powodu na przykład choroby płuc. Użycie maski tlenowej w wielu wypadkach ratuje życie, gdyż tlen jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Pierwsza pomoc udzielana poszkodowanemu

Przed osobą udzielająca pierwszej pomocy stroi trudne zadanie. Najważniejsze jest opanowanie nerwów i stresu i obiektywna ocena sytuacji. Do czasu przyjazdu karetki, jeśli poszkodowany wykazuje oznaki życia należy podtrzymywać je, nie dopuszczając do pogorszenia się stanu zdrowia. Ważne jest by upewnić się, iż zarówno sam poszkodowany jak i świadkowie znajdują się w bezpiecznym miejscu, jeśli nie trzeba jak najszybciej stworzyć warunki i o ile jest możliwość odsunąć pokrzywdzonego od bezpośredniego źródła ognia czy innych zagrożeń, powstałych pod czas zdarzenia. Najlepiej, jeśli ranny pozostanie w pozycji, w jakiej został znaleziony, o ile jest to właśnie bezpieczne miejsce. Pierwszej pomocy należy udzielać począwszy od sprawdzenia stanu ofiary, czyli sprawdza przytomność, obrażenia ogólne i co najważniejsze oddech i pracę serca. Niestety wielu świadków zdarzenia wpada w panikę uciekając z miejsca zdarzenia, pozostawiając rannego samego sobie, bądź po prostu nie wie, co zrobić w takiej sytuacji.

Straż pożarna na imprezach

Głównie w okresie letnim organizowane są przeróżne imprezy na powietrzu, gdzie wszystko musi być dobrze zorganizowane i dopięte na ostatni guzik. Na pewno w danym miejscu musi pojawić się przede wszystkim straż pożarna. Nigdy nie wiadomo co może się wydarzyć, a przecież nikt inny nie zacznie gasić pożaru, niż wykwalifikowani strażacy. Owszem zawsze mogłaby dojechać w razie konieczności, ale w tej sytuacji należy zaznaczyć, że lepiej aby była na miejscu, ze względu na duże skupisko ludzi. Brak straży mógłby wywołać bardzo duże straty przede wszystkim w ludziach, a do tego nie można doprowadzić. Imprezy takie jak chociażby rajdy samochodowe czy inne wyścigi to podstawa, aby na miejscu znalazła się również straż pożarna. W zasadzie nie trzeba tego nikomu tłumaczyć. Każdy bardzo dobrze pewnie się orientuje, że dana służba powinna być w danych okolicznościach. To jest nawet podstawą i tego należy się trzymać. Impreza i przede wszystkim tego typu impreza nie może odbyć się bez odpowiedniej ochrony.

Ochotnicy w straży pożarnej

W wielu miejscowościach, a przede wszystkim w gminach, nie brakuje strażaków tak zwanych ochotników. To nie jest ich zawód, ale w pewnym sensie dodatkowe zajęcie. Oni też pomagają ludziom, ratują ich z płomieni, a także w wielu innych sytuacjach. Nie wszyscy tak chętnie i zupełnie z własnej ochoty zatrudniają się w straży pożarnej, ale należy zaznaczyć, iż takowe osoby występują i to na terenie całego kraju. Niektórym zależy na tym, aby robić coś dla społeczeństwa, może nawet zupełnie bezinteresownie. W straży jednak praca jest dość trudna, a przede wszystkim bardzo niebezpieczna. Dlatego jeżeli ktoś sam się do niej zgłasza, inni dziwią się, że chce ryzykować tak swoje zdrowie czy nawet życie. Ale są chętni, którzy od zawsze chcieli pracować w straży i mając już konkretne szkolenia, odbywając przygotowania i testy, zajmują się tym. Wielu strażaków ma ogromną satysfakcję z tego, że pomogli ludziom potrzebującym tej pomocy. Ochotnicy w straży wykonują te same zadania, też wyjeżdżają do pożarów i innych niebezpiecznych przypadków.

Opatrywanie złamanej kończyny

Objawów świadczących o złamaniu kończyny górnej bądź dolnej może być wiele. Ostry ból, obrzęk, ograniczone możliwości ruchowe, krwiak czy zaczerwienienie skóry to tylko niektóre z nich. Udzielając pierwszej pomocy takiej osobie należy najpierw sprawdzić czy posiada prawidłowe funkcje życiowe, zwłaszcza, jeśli jest to ofiara wypadku a dopiero później przystąpić do opatrywania złamania. Podstawa udzielania pierwszej pomocy w takim wypadku jest unieruchomienie kończyny. W przypadku złamań otwartych należy najpierw uszkodzona powierzchnię ciała zakryć jałowym opatrunkiem. Pod zadanym pozorem nie można nastawiać samemu złamanych kości ani dotykać ran. Poszkodowanemu można podać środki przeciwbólowe i jak najszybciej odtransportować go do szpitala, gdzie uzyska fachową pomoc. Unieruchamiając złamane kości należy wykorzystać do tego celu specjalne szyny, jeśli nie posiada się takich można je zastąpić wszelkimi środkami, które spełnią usztywniającą rolę. Unieruchomiony staw zmniejszy reakcje bólową poszkodowanego.

Materiały opatrunkowe na rany

Tradycyjne plastry z opatrunkiem często nie sprawdzają się, więc uważane są za mało praktyczne, zwłaszcza, jeśli zaistnieje konieczność opatrzenia rany w miejscu trudno dostępnym, bądź w miejscach ruchomych jak palce czy nadgarstki, kostki itp. Plastry odklejają się, powodując dodatkowy ból. Jednak to nie opatrunki odpowiadają za to, lecz nieumiejętne ich zakładanie. Udzielając pierwszej pomocy, która wymaga takich działań należy odciąć większy kawałek plastra z opatrunkiem a następnie wykonać kilka nacięć na końcówkach plastra. To spowoduje, iż będzie on bardziej elastyczny i dopasuje się do ruchów na przykład ręki. Powstałe po nacięciach „nóżki” należy przykleić w różnych kierunkach tak by opatrunek był stabilny. Ważne jest by odciąć odpowiednio duży kawałek plastra, taki, który przysłoni się całą powierzchnie rany a nie tylko miejsce krwawienia. Wydawać się może, iż opatrywanie ran to proste zadanie, jednak czasem z przyklejeniem samego plastra mogą być spore kłopoty nie wspominając już o bandażowaniu.

Pomoc w przypadku głębokich ran

Osoba, która doznała głębokich ran powinna być w miarę możliwości jak najszybciej skierowana pod fachową medyczna opiekę. Udzielając pierwszej pomocy w takim przypadku nie należy ran płukać żadnymi płynami antyseptycznymi, nie wcierać żadnych innych środków, lecz zraniona powierzchnie przykryć jałową gazą i za pomocą bandaża zabezpieczyć ranę. Jeśli jednak doznana rana jest bardzo zanieczyszczona można do przemycia użyć wody utlenionej i również założyć jałowa gazę, na to ligninę bądź opatrunek z waty i obwiązać bandażem. Ważne jest by przy głębokich ranach poszkodowany uzyskał lekarska opiekę nie później niż sześć do ośmiu godzin po zdarzeniu. Co ważne ranny, którego rana jest mocno zanieczyszczona kurzem, pyłem bądź innymi substancjami powinien otrzymać też obowiązkowo specjalną przeciwtężcową surowicę, która nie dopuści by wdało się zakażenie. Bagatelizowanie takich ran może skutkować poważnymi konsekwencjami, które z kolei mogą być zagrożeniem dla zdrowia jak i życia poszkodowanego.

Pierwsza pomoc w przypadku ran

W tradycyjnym opatrywaniu różnego rodzaju ran najczęściej wykorzystywany jest gazik i bandaż. Oczywiście wcześniej należy dobrze zdezynfekować ranę i oczyścić ją dobrze. W pierwszej pomocy, jeśli chodzi o popatrywanie ran stosuje się najprostsze bandażowanie a mianowicie kulisty obwój. Ważne jest by zatamować krwawienie, bo to czy opatrunek będzie ładnie wyglądał nie ma w tym przypadku najmniejszego znaczenia. W sytuacji, gdy założony opatrunek nasiąknie krwią nie należy go zdejmować i zmieniać, lecz nałożyć kolejną warstwę. Zmiana go spowoduje, iż tworzący się strup na ranie zostanie naruszony i wrócimy do początkowej sytuacji. Udzielając pierwszej pomocy w takich sytuacjach należy zadbać nie tylko o bezpieczeństwo poszkodowanego, lecz także o własne i założyć rękawiczki ochronne. Powinny się one znajdować na wyposażeniu każdej apteczki, nawet tej domowej. Rany powstałe w miejscach trudnych do opatrzenia powinny być zabezpieczone specjalnymi opatrunkami z użyciem folii chirurgicznej.

Strażacy na medal

Wielu ludzi dochodzi do wniosku, że niektórzy strażacy są wręcz na medal. Ma to miejsce w sytuacjach, kiedy powiedzmy strażak ratuje komuś życie. Takie przypadki jednak zdarzają się bardzo często. Do tragedii najczęściej dochodzi w momencie, kiedy strażacy przybywają za późno, albo sytuacja na miejscu nie jest wstanie pozwolić na uratowanie tych ludzi. Niekiedy jednak nawet z najtrudniejszych sytuacji strażacy są wstanie wyciągnąć poszkodowanych i ratują im w ten sposób nie tylko życie, ale nawet przyczyniają się w ten sposób do całkowitego powrotu do zdrowia. Tak naprawdę każdy strażak stara się wykonywać swoja prace najlepiej jak tylko potrafi. W końcu strażacy który wykonują ten zawód, decydują się na to dobrowolnie i widocznie już od dłuższego czasu zależało im na tym, aby poświęcać się ludziom i ratować ich życie w momencie jego zagrożenia. Tacy jak najbardziej zasługują na medal. Lepszych strażaków spodziewać się nie można. Zresztą każdy to przyzna, gdyż wydaje się to oczywiste.